Dimenzije Audi A4 Limousine 2019.

Podaci u milimetrima.


** maksimalni prostor za glavu.
*** širina u području lakta.
**** širina u području ramena.

Zatvori