Principi

U Bosni i Hercegovini, Porsche BH vodi veleprodaju marke Audi. Porsche BH je kompanija Porsche Holding Salzburg. U svojih 60 godina postojanja, Porsche Holding Salzburg je stekao odličnu reputaciju u preko 20 evropskih zemalja, Kini, Južnoj Americi i Maleziji. Društvena odgovornost i visoki etički standardi učinili su Porsche Holding onim što je danas: najuspješnijom evropskom kompanijom za trgovinu automobilima.

Kao globalna kompanija, usklađenost za Porsche Holding znači da se zaposleni ne samo pridržavaju postojećih zakona, već se pridržavaju i moralnih principa. Ovi principi su sažeti u našem Kodeksu ponašanja kompanije. Oni se prirodno primjenjuju na sve korporativne nivoe i sve zemlje u kojima Porsche Holding Salzburg posluje. Za nas u Porsche Holdingu se podrazumijeva da se pridržavamo svih zakona i internih pravila i da se ponašamo korektno i odgovorno za kompaniju, za poslovne partnere i kao član društva.

Šta je Compliance?

Usklađenost znači poštovanje svih zakonskih pravila i propisa kao i internih propisa. Usklađenost postavlja pravni okvir i ima za cilj da unaprijed spriječi kršenja ovih pravila.

Šta je Integritet?

Integritet znači raditi pravu stvar na osnovu sopstvenog i ličnog ubjeđenja – sa odgovornošću za kompaniju, za poslovne partnere i kao člana društva.

Stoga, integritet i usaglašenost ponašanja nisu samo zahtjev koji postavljamo našoj kompaniji – takođe smatramo da su integritet i usklađenost sastavni dio naše korporativne kulture.