Audi Garancija mobilnosti

Kupovinom novog Audi vozila istovremeno ste postali korisnik usluge Garancije Mobilnosti. Ovom uslugom Vam je omogućena mobilnost i dolazak na odredište u slučaju da je Vaše vozilo zbog tehničkog kvara ostalo nepokretno. Vaše prednosti Garancija Mobilnosti vrijedi tokom cijelog vijeka trajanja Vašeg vozila. Pravo na uslugu Garancije Mobilnosti zadržavate redovnim servisiranjem i održavanjem Vašeg vozila u ovlaštenom Audi servisu prema propisanom planu održavanja ( svaki inspekcijski servis mora biti potvrđen potpisom i pečatom ovlaštenog servisnog partnera).

Kvar u smislu primjene Garancije Mobilnosti postoji samo ako vozilo svojom sopstvenom snagom ne može stići do najbližeg Audi ovlaštenog servisnog partnera ili ako proizvođač/importer zbog tehničkih razloga zabranjuje nastavak vožnje (npr. svjetlucanje kontrolnih lampica crvene boje: kočioni uređaji, sistem hlađenja, sistem pritiska motornog ulja, upravljački uređaj i sl.).

Takvo vozilo definiše se kao nepokretno vozilo.U slučaju nevolje na putu nazovite nas preko besplatne telefonske linije:

0800 222 27 za pozive iz Bosne i Hercegovine

+387 33 768 190 za pozive izvan Bosne i Hercegovine (prema lokalnoj tarifi zemlje iz koje se poziva)

Na raspolaganju smo Vam 24 sata dnevno, 365 dana u godini!

Usluge garancije mobilnosti:

Pomoć na cesti U najkraćem mogućem roku stručna ekipa će stići i zbrinuti Vas i Vaše vozilo na licu mijesta. Garancija mobilnosti pokriva trošak izlaska stručne ekipe. Vuča vozila Ako Vaše vozilo nije moguće osposobiti na licu mjesta, osigurat ćemo Vam besplatan prijevoz za Vas i Vaše vozila do najbližeg Audi servisa.

Zamjenska mobilnost Ukoliko se Vaše vozilo iz bilo kojih razloga ne može popraviti ili osposobiti za nastavak putovanja kod Audi ovlaštenog servisnog partnera istog dana, ovlašteni Audi servisni partner vam može organizirati jednu od slijedećih usluga:

1. Zamjensko vozilo Ukoliko ste udaljeni više od 30 km od od mjesta prebivališta , možete koristiti besplatno zamjensko vozilo dok se Vašem vozilu ne otkloni tehnički kvar (najviše do 5 dana uključujući vikend i dane praznika). Garancijom mobilnosti nisu pokriveni troškovi goriva i cestarine , kao ni drugi troškovi napravljeni u svrhu nastavka Vašeg putovanja. Kategoriju i vrstu zamjenskog vozila odabire ovlašteni Audi servis.

2. Hotel Ukoliko ste udaljeni više od 80 km od mjesta prebivališta i želite pričekati osposobljavanje Vaše gvozila, Vi i Vaši saputnici imate pravo na jedno noćenje u obližnjem hotelu.

3. Ostala prijevozna sredstva Ukoliko želite nastaviti Vaše putovanje alternativnim oblicima prijevoza, možemo Vam ponuditi besplatan prijevoz taxi službom, vozom ili autobusom.

Prema uslovima garancije mobilnosti mogće je ponuditi/koristiti samo jednu od navedenih usluga (isključen je npr. kombinacija zamjenskog vozila i smještaj u hotel).

Ograničenja i gubitak prava garancije mobilnosti Pravo na Garanciju Mobilnosti imaju sva vozila koja su kupljena kod ovlaštenog Audi partnera u Bosni i Hercegovini, nakon 01. 01. 2002 godine. Ukoliko Vaše vozilo ima pravo na Garanciju Mobilnosti i ukolko se zateknete u zemlji gdje nema organizirane nacionalne Garancije Mobilnosti, sami snosite nastale troškove. Te troškove će Vam nadoknaditi ovlašteni Audi servis u Bosni i Hercegovi ( uz predočenje svih računa, a prema važećim uslovima Garancije Mobilnosti ) koji je vlasnik zadnjeg važećeg pečata Garancije Mobilnosti u planu održavanja vozila. Ako se nađete u zemlji koja ima organizovanu Garanciju Mobilnosti, sve troškove , prema važećim uslovima Garancije Mobilnosti , snosi ovlašteni Audi servis u toj zemlji. Garancija Mobilnosti ne uključuje troškove opravke vozila Pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti ne možete ostvariti ako je nepokretnost Vašeg vozila nastala zbog uzroka koji nije u skladu sa pomenutom definicijom nepokretnosti vozila. U slučaju da nemate pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti, prema Vašoj želji ovlašteni Audi servis će Vam uslugu organizirati, s napomenom da sami snosite nastale troškove. Za detaljne informacije obratite se ovlaštenom Audi servisu.