Inovativna rješenja za životnu sredinu

Iz ubjeđenja

Sirovine i energija su na Zemlji na raspolaganju u ograničenim količinama. Zbog toga je njihovo štedljivo korištenje proklamovani cilj kompanije Audi. Obimni menadžment životne sredine čini tri stuba. Počinje od razvoja i proizvodnje Audi automobila, preko servisa u specijalizovanim servisima u BiH, pa do propisnog ponovnog iskorištavanja starih vozila i dijelova.

Konstrukcija vozila i ugradnih dijelova primjerena ponovnom korištenju

Još od 1989. godine kompanije Audi vrši detaljna istraživanja demontaže na svakom novom modelu vozila. Saznanja do kojih se tom prilikom dolazi unose se konstantno u nove projekte vozila kako bi se poboljšale reciklažne karakteristike i karakteristike demontaže vozila. Još u fazi razvoja razmatraju se tehnologije reciklaže koje se mogu realizovati u praksi. To bitno doprinosi nastojanju, da se i pored porasta potražnje za novim vozilima - prije svega u oblasti komfora i bezbjednosti - i dalje poboljšavaju konstrukcije koje se mogu ponovo iskoristiti.

Ponovno iskorištavanje i primena ugradnih dijelova

Ponovno iskorištavanje ugradnih dijelova, konstrukcionih grupa i materijala već duže vrijeme je etablirana privredna grana kod proizvođača Audi. U okviru cijelog koncerna u procesu zamjene starih dijelova tzv. Austausch se ponovo upotrebljavaju dijelovi iz konstrukcionih grupa kao što su motor/mjenjač/spojnica, osovine, elektronika i sistemi za gorivo.

Ekološko rukovanje starim vozilima/smanjenje otpada

Za optimalno i ekološko rukovanje starim vozilima, Audi je na primjer u Austriji izgradio mrežu pogona za reciklažu koja pokriva cijelo područje. Pri tom se pored zakonskih propisa ispunjavaju i sopstveni zahtjevi u pogledu kvaliteta i pouzdanosti. U cilju optimizacije rukovanja i demontaže starih vozila Audi je zajedno sa ostalim proizvođačima napravio banku podataka IDIS (međunarodni informacioni sistem za demontažu).

Klasičan lanac reciklaže starih vozila sastoji se od vađenja tečnosti ("isušivanja") i  demontaže, kao i od usitnjavanja i ponovnog korištenja metalnih frakcija, koje čine cijelih 75 %  težine vozila.

Prilikom usitnjavanja starih vozila preostaje oko 20 % sirovina koje su dosada najčešće stajale neiskorištene na deponijama. Kako bi se i taj materijal koji uglavnom nije od metala korisno upotrebio, sa tehnološkim partnerom firmom Sicon razvijen je novi postupak pripreme materijala, koji na inteligentan način kombinuje različite i pouzdane faze pripreme. Od nekadašnjih bezvrijednih sirovina preostalih u procesu usitnjavanja dobijeno je više frakcija, koje u procesu reciklaže materijala pronalaze ekološki odgovarajuću i ekonomičnu praktičnu primjenu. Ponovno iskorištavanje starih vozila dostiže tako kvotu iskorištavanja od 95% i daje odlučan doprinos očuvanju primarnih sirovina.