Izjava o zaštiti podataka

 Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica posebno nam je važna. Stoga vas u nastavku detaljno informiramo o prikupljanju osobnih i anonimnih podataka.

 Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche BH d.o.o. Sarajevo kao uvoznik vozila marke AUDI za Bosnu i Hercegovinu.

 Društvo Porsche BH d.o.o. Sarajevo se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom obimu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche BH d.o.o.

 Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na  www.audi.ba i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche BH d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.  

  

1. Sigurnost podataka

 1.1. Društvo Porsche BH d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

 1.2. Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.  

 

2. Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

 2.1. Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sistema i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće saglasnosti  roditelja/staratelja. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 

3.1. Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje

 Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi tačku [5.] i [6.]).

 

3.2. Podaci koje smo mi prikupili

 Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju osobne podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod tačkom [7.] te u našoj Smjernici za kolačiće.

 

4. Partneri

 Porsche BH d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

 - Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg;

 a koja djeluju po nalogu i uputi društva Porsche BH d.o.o. Sarajevo

 Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili marketinške svrhe ili da ih daju trećim osobama.

 Osim toga, ni društvo PorscheBH d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za direktni marketing.

 

5. Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja saglasnosti

 Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi:

 

Opći obrazac za kontakt

 •  Obrazac za kontakt (pohvala/kritika): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (podaci o vozilu, informacije o nadležnoj kompaniji, ime, adresa, kontaktne informacije te tekst Vašeg upita).
 • Svrha: odgovor na Vaš upit
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

Probna vožnja

 •  Prilikom slanja kontaktnog obrasca za probnu vožnju Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (željeno vozilo, željeni termin, vozilo za koje postoji zanimanje za kupovinu, način kontaktiranja, oslovljavanje imenom, kompanija, adresa, kao e-mail adresa i/ili broj telefona) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
 • Svrha: priprema/provedba i obrada probne vožnje
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

  

Odmah raspoloživa nova vozila (SVN)

 •  Prilikom slanja kontaktnog obrasca za upit o vozilu na skladištu Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (podaci o vozilu na skladištu, zanimanje za probnu vožnju, trenutak promjene vozila, način kontaktiranja, željeni termin, oslovljavanje imenom, kompanija, adresa, kao i e-mail adresa i/ili broj telefona) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
 • Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje vozila na skladištu
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

Internetski konfigurator vozila (CC)

 •  Prilikom slanja kontaktnog obrasca za konfiguraciju Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (konfiguracija vozila, zanimanje za probnu vožnju, trenutak promjene vozila, način kontaktiranja, oslovljavanje imenom, kompanija, adresa, kao i e-mail adresa i/ili broj telefona) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
 • Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje novog vozila
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

   Lista želja

 Prilikom pohrane podataka o vozilu (konfiguracija, vozilo na skladištu i vozilo za probnu vožnju) Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt obuhvaćeni u carLOG-u (korisničko ime/e-mail adresa, lozinka, način oslovljavanja, naslov, ime) obrađuju i pohranjuju. 

 • Svrha: pohrana radi daljnje obrade i ponovnog dohvaćanja osobnih podataka vezanih uz vozilo.
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

6. Obrade podataka koje podliježu obvezi davanja saglasnosti

 Porsche BH d.o.o. obrađuje osobne podatke navedene u tački [3.] u sljedeće svrhe:

 

Prijava za newsletter kupaca i korisnika

 podaci navedeni kod prijave (naslov, ime, e-mail adresa) koriste se samo za slanje newslettera, a za to koristimo e-mail adresu koju ste naveli. Nakon toga morate potvrditi da ste kao vlasnik e-mail adrese saglasni s primitkom newslettera (tzv. double opt-in). Pretplatu u svako doba možete povući pomoću opcije za odjavu koja je predviđena u newsletteru ili slanjem poruke na

 zaštitapodataka(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

 Svrha: slanje informacija o proizvodima, uslugama i događanjima 

 • Pravna osnova: saglasnost
 • Razdoblje pohrane: sve dok se ne povuče saglasnost

  

7. Kolačići i Social Plug-ins

 7.1. Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće.

Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First-Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third-Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

 7.2. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u nastavku ovog dokumenta.

 

8. Prava koja Vam pripadaju

 Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

 

8.1. Pravo na pristup osobnim podacima

 Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

 

8.2. Pravo na ispravak

 Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netačne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti. 

 

8.3. Pravo na brisanje

 Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.

 Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u toku, postavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahtjeva, itd. 

 

8.4. Pravo na ograničenje obrade

 Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka

 •  ako osporavate tačnost Vaših podataka, i to tokom razdoblja koje nam omogućuje provjeru tačnosti podataka,
 • ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
 • ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva, ili
 • ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

 

8.5. Pravo na prenosivost podataka

 Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše saglasnosti ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

 

8.6. Pravo na podnošenje prigovora

 Obrađujemo li vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na  obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

 

8.7. Pravo na žalbu

 Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

 Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche BH d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

 Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u BiH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

9. Kontaktni podaci voditelja obrade

 

Porsche BH d.o.o.
uvoznik za AUDI BiH
Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 Sarajevo

Kontakt podaci - zaštita podataka:
zastita.podataka(kwfat)porschebh(kwfdot)ba
Telefon: 033/257 008

 

Postavke kolačića

 

Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naše internetske stranice (www.seat.ba) posebno nam je važna. Zbog toga vas u nastavku detaljno želimo informirati o prikupljanju osobnih i drugih podataka.

 

Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom obimu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche BH d.o.o.

 

Na ovoj se internetskoj stranici koristi softver za analizu njezina korištenja. Evaluacijom tih podataka može se doći do važnih spoznaja o potrebama korisnika koje pomažu u daljnjem poboljšanju kvalitete ponude. Svakim otvaranjem internetske stranice neograničeno se pohranjuje sljedeći podatkovni slog:

 

 • anonimizirani oblik IP-adrese računala s kojeg se pristupa stranici
 • datum i vrijeme otvaranja
 • naziv otvorene stranice, odnosno datoteke
 • ID sesije
 • referrer URL (prethodno posjećena stranica s koje se pristupilo našoj internetskoj stranici)
 • količina prenesenih podataka
 • informacije o proizvodu i verziji korištenog preglednika
 • operativni sistem koji koristi korisnik

 

1.    Šta je kolačić (cookie)?

 

Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određene stranice. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnom kolačić i u njemu pohranjene informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala ("First-Party Cookie") ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada ("Third-Party Cookie"). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog preglednika te ponekad prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

 

Neki kolačići su izrazito korisni budući da mogu poboljšati korisničko iskustvo prilikom ponovnog otvaranja internetske stranice koju ste posjetili više puta. Pod uvjetom da koristite isti terminal i isti preglednik, kolačići se npr. sjećaju vaših preferencija, daju obavijesti o tome kako koristite neku stranicu te prilagođavaju prikazanu ponudu vašim osobnim interesima i potrebama. Većina kolačića koje koristimo automatski se nakon završetka sesije brišu s vaše matične ploče ("session-cookies"). No, pored toga koristimo i kolačiće koji na matičnoj ploči ostaju i nakon završetka sesije, a služe uglavnom poboljšanju korisničkog iskustva prilikom ponovnog otvaranja te stranice, na način da se internetska stranica nakon toga može prilagoditi vašim osobnim potrebama te se tako mogu optimizirati i vremena učitavanja stranica.

 

2.    Postavke kolačića na ovoj internetskoj stranici  

 

2.1.  Kolačići za koje nije potrebna saglasnost

 

Obavezno potrebni kolačići, koji se nazivaju i "strictly necessary", osiguravaju funkcije bez kojih ovu internetsku stranicu ne bi mogli koristiti na predviđeni način. Te kolačiće koristimo isključivo mi te se stoga radi o tzv. First party cookies (kolačići od prve strane) koji se na vašem računalu pohranjuju samo tijekom aktualne sesije preglednika. Obavezno potrebni kolačići: za funkciju prijave (login) imamo tzv. sesijski kolačić ("session cookie"). Bez tog kolačića ne postoji mogućnost prijave, a prema tome nisu raspoložive ni funkcije koje su povezane s prijavom. 

 

Nadalje, takvi kolačići primjerice kod promjene stranice osiguravaju eventualnu funkcionalnost promjene s http na https te time ispunjavanje povećanih zahtjeva prema sigurnosti prijenosa podataka. Za korištenje obavezno potrebnih kolačića nije potrebna saglasnost.

 

  Obavezno potrebni kolačići ne mogu se deaktivirati preko funkcija ove stranice, ali se u svako doba mogu deaktivirati preko korištenog preglednika. Vidi s tim u vezi niže navedene upute.

 

2.2.  Kolačići od prve strane (First party cookies) za koje je potrebna saglasnost

 

Kolačići koji, prema isključivo pravnoj definiciji, nisu nužno potrebni kako bi se mogla koristiti internetska stranica, ipak imaju važne zadaće. Naime, bez tih kolačića nisu raspoložive funkcije koje omogućuju komforno surfanje po našoj stranici, kao što su npr. unaprijed ispunjeni obrasci. Postavke, kao npr. odabrani jezik ne mogu se pohraniti te se stoga moraju ponovno namještati na svakoj stranici. Osim toga, u tom vam slučaju više ne možemo davati individualno prilagođene ponude.

 U nastavku je popis korištenih kolačića od prve strane zajedno s njihovim opisom: 

 Naziv kolačića: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)
Razlog: Uz pomoć usluge Webtrekk prikupljaju se statistički podaci o korištenju naše web ponude. Ti podaci se koriste za poboljšanje i optimiranje usluge i ponude a time i bolje korisničkog iskustva. Podaci se prikupljaju anonimno i isporučuju parametre kao što su npr. broj korisnika, klikovi korisnika kao i prosječno zadržavanje korisnika na nekoj od stranica, kako bi se uvidom u iste mogla poboljšati stranica. Također preko Referrer-URLs  statistički se prati korisnike koji su na naše stranice stigli preko drugih stranica a u svrhu utvrđivanja koja je naša marketinška kampanja pobudila više interesa korisnika naših stranica.
Period spremanja: Sesija ili pojedini podaci do 10 godina (svi podaci su anonimni odn. anonimizirani).

 

 2.3. Ovlašteni kolačići trećih strana


 Na ovoj web stranici integrisani su i sadržaji trećih lica. Ove treće strane mogu teoretski postaviti kolačiće dok posećuju veb lokaciju, na primjer, da bi dobili informacije o kojima ste pristupili jednom od naših web stranica. Za više informacija o upotrebi kolačića posetite veb lokacije treće strane.
• Ime kolačića: Google Inc. (support.google.com/adwords)
 Zadatak: Ova web stranica koristi Google AdWords, a Google AdWords koristi kodove praćenja konverzija i kod ponovnog oglašavanja. Google AdWords će sačuvati kolačić praćenja konverzija kada kliknete na oglas koji služi Google. Ako posjetite određene stranice na našoj veb lokaciji, Google može i prepoznati da gledate oglas.


  

3. Društvene mreže plugins


Kada posjetite našu web lokaciju, ove tipke su podrazumijevano onemogućene, tj. oni ne šalju nikakve podatke odgovarajućim društvenim mrežama bez vaše intervencije. Prije nego što možete da koristite tastere, morate ih aktivirati klikom. Dugme će ostati aktivno sve dok ga ne onemogućite ili izbrišete kolačiće. Nakon aktivacije, uspostavljena je direktna veza sa serverom odgovarajuće društvene mreže. Sadržaj dugmeta zatim prenosi društvene mreže direktno u vaš pretraživač i uključuje ga na veb lokaciju. Nakon aktiviranja dugmeta, društvena mreža već može prikupljati podatke, bez obzira na to da li komunicirate sa tasterom. Ako ste prijavljeni u društvenu mrežu, ovo može dodijeliti vašu posjetu ovoj web lokaciji na svoj korisnički račun. Društvenu mrežu ne može se dodijeliti drugim web stranicama osim ako ste tamo aktivirali odgovarajuće dugme. Ako ste član društvenih mreža i ne želite da se podaci prikupljaju tokom posjete naše web stranice pohranjene informacije članstva sa svojim podacima , morate se odjaviti iz svake društvene mreže. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad količinom podataka prikupljenih od strane društvenih mreža pomoću njihovih dugmadi. Svrha i opseg prikupljanja podataka i daljnju obradu i korištenje podataka od strane odgovarajućih društvenih mreža, kao i vaša prava i načine za zaštitu vaše privatnosti, molimo pogledajte pravila privatnosti odgovarajućih društvenih mreža. Facebook

 Na našim veb lokacijama se koriste društveni dodatci iz Facebook-a. Za ovo koristimo dugme Like. Ovo je ponuda američke kompanije Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Međutim, ako posjetite bilo koje naše web stranice koje sadrže takav plugin, to neće biti povezano s ovom kompanijom. Ovo će se desiti samo nakon vaše eksplicitne saglasnosti, nakon čega ćete biti upitani klikom na odgovarajuće dugme. Svrha i opseg prikupljanja podataka i dalje obrade i korištenja podataka od strane Facebook-a, i vaša prava i načine za zaštitu vaše privatnosti, molimo pogledajte politiku privatnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php

 Ako ne želite Facebook da dodijeli podatke prikupljene putem našeg sajta na vaš Facebook nalog, morate se odjaviti sa Facebook-a prije posjete našoj web stranici. U potpunosti možete sprečiti učitavanje Facebook dodataka čak i pomoću dodataka za vaš pretraživač, npr. sa "Facebook blokerom" youtube

 Naše web stranice koriste društvene dodatke sa Youtube-a. Za ovo koristimo ugrađene video snimke u kodu web stranice. Ovo je ponuda američke kompanije Google Inc.. Za potrebe i obim prikupljanja podataka i dalje obrade i korištenja podataka od strane Youtube-a, kao i prava i postavke privatnosti, pogledajte Google-ovu politiku privatnosti: www. google.com/intl/en/policies/privacy/

Za tehničku implementaciju ove kontradikcije, u vašem pretraživaču će biti podešen cookie-ov. Ovaj kolačić je isključivo u svrhu mapiranja vašeg protivljenja. Imajte na umu da se iz tehničkih razloga kolačić za isključivanje može koristiti samo za pretraživač iz kojeg je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili koristite drugi pregledač ili uređaj, moraćete da ponovo odaberete.

 
 

4. Postavke kolačića Vaš pretraživač može biti podešen tako da se kolačići kreiraju samo uz vašu saglasnost ili uopšte odbiju. Međutim, ističemo da su bez kolačića područja veb stranice ograničena ili neupotrebljiva. Imate mogućnost da kontrolišete i spriječite upotrebu "kolačića" tako što ćete konfigurisati svoj pregledač na slijedeći način:

• Internet Explorer, pogledajte ovdje (https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Alati - Internet Options - "Advanced" - pod sigurnosnim stavka checkmark "Pošalji na sajtove posjećene pomoću programa Internet Explorer" Zahtjevi za slanje ne praćenja "- potvrdite
• Firefox, pogledajte ovdje (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen) Menu - Settings - Privatnost - set "Koristi prilagođene postavke" u Stavka hronika - u tački "kolačići" unesite željene postavke - potvrdite
• Google Chrome, pogledajte ovdje (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de/) Menu - Settings - Advanced postavke - pogledajte "Zaštita" na "Postavke sadržaja" kliknite - u tački "Cookies" podesite željeni znak - potvrdite
• Safari, pogledajte ovdje (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE) Safari - Opcije - Privatnost - u trenutku "Kolačići i podaci o web-" željene postavke - Potvrda

 Od aprila 2018

Izjava o zaštiti podataka

 Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica posebno nam je važna. Stoga vas u nastavku detaljno informiramo o prikupljanju osobnih i anonimnih podataka.

 Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche BH d.o.o. Sarajevo kao uvoznik vozila marke AUDI za Bosnu i Hercegovinu.

 Društvo Porsche BH d.o.o. Sarajevo se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom obimu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche BH d.o.o.

 Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na  www.audi.ba i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche BH d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.  

  

1. Sigurnost podataka

 1.1. Društvo Porsche BH d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

 1.2. Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.  

 

2. Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

 2.1. Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sistema i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće saglasnosti  roditelja/staratelja. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 

3.1. Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje

 Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi tačku [5.] i [6.]).

 

3.2. Podaci koje smo mi prikupili

 Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju osobne podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod tačkom [7.] te u našoj Smjernici za kolačiće.

 

4. Partneri

 Porsche BH d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

 - Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg;

 a koja djeluju po nalogu i uputi društva Porsche BH d.o.o. Sarajevo

 Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili marketinške svrhe ili da ih daju trećim osobama.

 Osim toga, ni društvo PorscheBH d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za direktni marketing.

 

5. Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja saglasnosti

 Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi:

 

Opći obrazac za kontakt

 •  Obrazac za kontakt (pohvala/kritika): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (podaci o vozilu, informacije o nadležnoj kompaniji, ime, adresa, kontaktne informacije te tekst Vašeg upita).
 • Svrha: odgovor na Vaš upit
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

Probna vožnja

 •  Prilikom slanja kontaktnog obrasca za probnu vožnju Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (željeno vozilo, željeni termin, vozilo za koje postoji zanimanje za kupovinu, način kontaktiranja, oslovljavanje imenom, kompanija, adresa, kao e-mail adresa i/ili broj telefona) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
 • Svrha: priprema/provedba i obrada probne vožnje
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

  

Odmah raspoloživa nova vozila (SVN)

 •  Prilikom slanja kontaktnog obrasca za upit o vozilu na skladištu Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (podaci o vozilu na skladištu, zanimanje za probnu vožnju, trenutak promjene vozila, način kontaktiranja, željeni termin, oslovljavanje imenom, kompanija, adresa, kao i e-mail adresa i/ili broj telefona) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
 • Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje vozila na skladištu
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

Internetski konfigurator vozila (CC)

 •  Prilikom slanja kontaktnog obrasca za konfiguraciju Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt (konfiguracija vozila, zanimanje za probnu vožnju, trenutak promjene vozila, način kontaktiranja, oslovljavanje imenom, kompanija, adresa, kao i e-mail adresa i/ili broj telefona) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
 • Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje novog vozila
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

   Lista želja

 Prilikom pohrane podataka o vozilu (konfiguracija, vozilo na skladištu i vozilo za probnu vožnju) Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt obuhvaćeni u carLOG-u (korisničko ime/e-mail adresa, lozinka, način oslovljavanja, naslov, ime) obrađuju i pohranjuju. 

 • Svrha: pohrana radi daljnje obrade i ponovnog dohvaćanja osobnih podataka vezanih uz vozilo.
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

 

6. Obrade podataka koje podliježu obvezi davanja saglasnosti

 Porsche BH d.o.o. obrađuje osobne podatke navedene u tački [3.] u sljedeće svrhe:

 

Prijava za newsletter kupaca i korisnika

 podaci navedeni kod prijave (naslov, ime, e-mail adresa) koriste se samo za slanje newslettera, a za to koristimo e-mail adresu koju ste naveli. Nakon toga morate potvrditi da ste kao vlasnik e-mail adrese saglasni s primitkom newslettera (tzv. double opt-in). Pretplatu u svako doba možete povući pomoću opcije za odjavu koja je predviđena u newsletteru ili slanjem poruke na

 zaštitapodataka(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

 Svrha: slanje informacija o proizvodima, uslugama i događanjima 

 • Pravna osnova: saglasnost
 • Razdoblje pohrane: sve dok se ne povuče saglasnost

  

7. Kolačići i Social Plug-ins

 7.1. Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće.

Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First-Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third-Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

 7.2. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u nastavku ovog dokumenta.

 

8. Prava koja Vam pripadaju

 Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

 

8.1. Pravo na pristup osobnim podacima

 Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

 

8.2. Pravo na ispravak

 Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netačne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti. 

 

8.3. Pravo na brisanje

 Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.

 Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u toku, postavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahtjeva, itd. 

 

8.4. Pravo na ograničenje obrade

 Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka

 •  ako osporavate tačnost Vaših podataka, i to tokom razdoblja koje nam omogućuje provjeru tačnosti podataka,
 • ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
 • ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva, ili
 • ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

 

8.5. Pravo na prenosivost podataka

 Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše saglasnosti ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

 

8.6. Pravo na podnošenje prigovora

 Obrađujemo li vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na  obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

 

8.7. Pravo na žalbu

 Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

 Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche BH d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

 Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u BiH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

9. Kontaktni podaci voditelja obrade

 

Porsche BH d.o.o.
uvoznik za AUDI BiH
Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 Sarajevo

Kontakt podaci - zaštita podataka:
zastita.podataka(kwfat)porschebh(kwfdot)ba
Telefon: 033/257 008

 

Postavke kolačića

 

Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja naše internetske stranice (www.seat.ba) posebno nam je važna. Zbog toga vas u nastavku detaljno želimo informirati o prikupljanju osobnih i drugih podataka.

 

Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom obimu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche BH d.o.o.

 

Na ovoj se internetskoj stranici koristi softver za analizu njezina korištenja. Evaluacijom tih podataka može se doći do važnih spoznaja o potrebama korisnika koje pomažu u daljnjem poboljšanju kvalitete ponude. Svakim otvaranjem internetske stranice neograničeno se pohranjuje sljedeći podatkovni slog:

 

 • anonimizirani oblik IP-adrese računala s kojeg se pristupa stranici
 • datum i vrijeme otvaranja
 • naziv otvorene stranice, odnosno datoteke
 • ID sesije
 • referrer URL (prethodno posjećena stranica s koje se pristupilo našoj internetskoj stranici)
 • količina prenesenih podataka
 • informacije o proizvodu i verziji korištenog preglednika
 • operativni sistem koji koristi korisnik

 

Društvene mreže plugins


Kada posjetite našu web lokaciju, ove tipke su podrazumijevano onemogućene, tj. oni ne šalju nikakve podatke odgovarajućim društvenim mrežama bez vaše intervencije. Prije nego što možete da koristite tastere, morate ih aktivirati klikom. Dugme će ostati aktivno sve dok ga ne onemogućite ili izbrišete kolačiće. Nakon aktivacije, uspostavljena je direktna veza sa serverom odgovarajuće društvene mreže. Sadržaj dugmeta zatim prenosi društvene mreže direktno u vaš pretraživač i uključuje ga na veb lokaciju. Nakon aktiviranja dugmeta, društvena mreža već može prikupljati podatke, bez obzira na to da li komunicirate sa tasterom. Ako ste prijavljeni u društvenu mrežu, ovo može dodijeliti vašu posjetu ovoj web lokaciji na svoj korisnički račun. Društvenu mrežu ne može se dodijeliti drugim web stranicama osim ako ste tamo aktivirali odgovarajuće dugme. Ako ste član društvenih mreža i ne želite da se podaci prikupljaju tokom posjete naše web stranice pohranjene informacije članstva sa svojim podacima , morate se odjaviti iz svake društvene mreže. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad količinom podataka prikupljenih od strane društvenih mreža pomoću njihovih dugmadi. Svrha i opseg prikupljanja podataka i daljnju obradu i korištenje podataka od strane odgovarajućih društvenih mreža, kao i vaša prava i načine za zaštitu vaše privatnosti, molimo pogledajte pravila privatnosti odgovarajućih društvenih mreža.Facebook

Na našim veb lokacijama se koriste društveni dodatci iz Facebook-a. Za ovo koristimo dugme Like. Ovo je ponuda američke kompanije Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Međutim, ako posjetite bilo koje naše web stranice koje sadrže takav plugin, to neće biti povezano s ovom kompanijom. Ovo će se desiti samo nakon vaše eksplicitne saglasnosti, nakon čega ćete biti upitani klikom na odgovarajuće dugme. Svrha i opseg prikupljanja podataka i dalje obrade i korištenja podataka od strane Facebook-a, i vaša prava i načine za zaštitu vaše privatnosti, molimo pogledajte politiku privatnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php

Ako ne želite Facebook da dodijeli podatke prikupljene putem našeg sajta na vaš Facebook nalog, morate se odjaviti sa Facebook-a prije posjete našoj web stranici. U potpunosti možete sprečiti učitavanje Facebook dodataka čak i pomoću dodataka za vaš pretraživač, npr. sa "Facebook blokerom"youtube

Naše web stranice koriste društvene dodatke sa Youtube-a. Za ovo koristimo ugrađene video snimke u kodu web stranice. Ovo je ponuda američke kompanije Google Inc.. Za potrebe i obim prikupljanja podataka i dalje obrade i korištenja podataka od strane Youtube-a, kao i prava i postavke privatnosti, pogledajte Google-ovu politiku privatnosti: www. google.com/intl/en/policies/privacy/

Za tehničku implementaciju ove kontradikcije, u vašem pretraživaču će biti podešen cookie-ov. Ovaj kolačić je isključivo u svrhu mapiranja vašeg protivljenja. Imajte na umu da se iz tehničkih razloga kolačić za isključivanje može koristiti samo za pretraživač iz kojeg je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili koristite drugi pregledač ili uređaj, moraćete da ponovo odaberete.

 
 

Postavke kolačićaVaš pretraživač može biti podešen tako da se kolačići kreiraju samo uz vašu saglasnost ili uopšte odbiju. Međutim, ističemo da su bez kolačića područja veb stranice ograničena ili neupotrebljiva. Imate mogućnost da kontrolišete i spriječite upotrebu "kolačića" tako što ćete konfigurisati svoj pregledač na slijedeći način:

• Internet Explorer, pogledajte ovdje (https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Alati - Internet Options - "Advanced" - pod sigurnosnim stavka checkmark "Pošalji na sajtove posjećene pomoću programa Internet Explorer" Zahtjevi za slanje ne praćenja "- potvrdite
• Firefox, pogledajte ovdje (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen) Menu - Settings - Privatnost - set "Koristi prilagođene postavke" u Stavka hronika - u tački "kolačići" unesite željene postavke - potvrdite
• Google Chrome, pogledajte ovdje (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de/) Menu - Settings - Advanced postavke - pogledajte "Zaštita" na "Postavke sadržaja" kliknite - u tački "Cookies" podesite željeni znak - potvrdite
• Safari, pogledajte ovdje (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE) Safari - Opcije - Privatnost - u trenutku "Kolačići i podaci o web-" željene postavke - Potvrda

Od aprila 2020

Zatvori
Moćan dizajn i vrhunski komfor
Redizajnirani Audi Q7
Svjetska premijera
Redizajnirani Audi Q8
Električni. I impresivni.
Novi Audi Q8 e-tron modeli
Inspiracija omogućuje napredak.
Novi Q4 sportback e-tron.
Ideje stvaraju budućnost.
Potpuno električni e-tron GT.
Audi A4
Drugo ime sportskog duha.
Audi A6
Inspirativan i suveren.
Šta je sljedeće? Vi odlučujete...
Audi A7 Sportback
Dobrodošli u budućnost!
Audi A8
Audi Q3.
Svestrani talent.
Audi Q5
Spreman za svaki trenutak.
Audi Q7.
Prava veličina ne poznaje granice.