Usklađivanje poslovanja sa odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača

Obavještavamo vas da je Porsche BH uskladio svoje poslovanje sa odredbama usvojenog Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) (u daljem tekstu : "Zakon").